Moje poezie

Stránky věnované výhradně vlastní tvorbě

2009-06-25
xxvyznáníxx
2009-03-27
Ve jménu lásky
2009-03-24
Neunikneš
D?kuji tu?
Ztraceno v emocích
??
............
Pálenka
Výlet na horách
Chlácholení smrti
Za duhou
Litanie
2008-10-14
Jiskra
Nasrat
2008-09-18
Zase jsem nalet?l
Jsi v?ím
Schází? mn?
Prométheus
Marko Polo
Pot?eba
Lákání v ráje
Magie zaklínání
Kdy? se milujeme
Cizinec
Promluva k Faustovi
?ada 25
M?síc
Kde schází dotyk...
Skrz dé?ť
Mrtvola
Je?t? T? mám?
Odd?len
Jsou místa
Krach
Spláchnutej
Lou?ení
K?e? sv?ta
Sn?ní
Zas srdce zradou zlo
2008-01-30
Extáze
Pauza
Pot?eba zapomenout
Slunce
Poslední pocit
Zaklínadlo
Odum?elé
2007-12-13
V dotecích
Na autorském ?tení
2007-07-15
Lásce
V?domým sv?domím
2007-06-21
P?íliv a mo?ská p?na
2007-03-21
Nep?eru?uj...
Nejistota
Sít? a stíny
Moji spole?níci
Bez názvu
2006-06-08
Kouzlo okam?ik?
+ + + + + + + + x 4
2006-04-28
Nevyhnutelné
Slovotepci
Umírání a beznad?j
2005-10-24
Kamarádovi
V zajetí tmy
Cizinci
2005-03-19
Kormidelník srdce
Láska?
2005-03-18
Ten, který umírá
Sám
Vodopád
Podzimní
Pro? ne?
Skrze v?tve strom?
Slunce
Pád
Sv?tokaz
To bych cht?l
Velryba
Upír - zpov??
Lehké být...
Hrdina a r??e
Zdroj
2005-03-09
Vítr
2005-02-21
Já a sádra
2005-02-08
UOsraz7
UOsraz8
UOsraz5
UOsraz4
UOsraz3
UOsraz2
UOsraz1
UOsraz6
2004-12-23
Má Víra
Malovat - barvit slo
Marihuana
Milování
Prokletý
Krysa? je Jednoro?ec
2004-12-08
Vesmír ve v?tvích 1
2004-12-01
Umírání
2004-11-28
Výplody choré mysli
Experiment
Temné je víno
Egoistická
SPOLE?NOSTI
ROBOTI
Má Budoucnost
Rybím Králem
Odevzdávám
Nectnosti
Smeti?t?
Miniatura1
Atmosféra klidu
?im je mi psaní
Co kdy?
BásníkovaFatamrogána
Ko?ovník
Budoucnost
Zhasnout pro lidi
D?ti ztracené realit
Ký? / Fikce
Zelené Mo?e
2004-11-26
D?kaz
2004-06-06
Svoboda (pojem)
Terentius Publius
2004-06-05
Muset ne?ít
Význam
Listí podzimu
Proklatci
2004-06-02
AUTOR
2004-05-26
Ode?lí
Slova, .......
Umrlci
2004-03-15
Bez lásky
2004-02-17
Prosba
Vánek a kniha
2004-02-03
Pouto
2003-11-02
Po opici
2003-07-19
Vý?itka
Straky
2003-06-05
Prudký vzn?t
2003-06-03
Samota
2003-05-17
Neznámá
Prázdnota1
Bezdu?í blázni
Nebu? z kamene
2003-03-27
Na v??nost
?ábelská ?ena
Kdo odzbrojí USA??
Sví?ka
2003-02-13
N?kde za obzorem
Zpov??
2003-01-27
Psáno naposled
Vdova
Zabiják
Vy
2003-01-24
Oceány
Ví? ty v?bec?
P?i?el jsem o tebe
Zklamání
Svetlu?ka
Ve?erní
Ztrácí? se mi, ?ivot
Kone?n?
S tebou a sám
Ob?ti doby
2002-12-22
Na co jsou slova
?ekni mi
Záhadná
Neskute?n? kouzelná
Selhání smysl?
Letící ?as
P?ísaha lásce
Mor
Kocour
Schizofrenní
Jednou
Prázdnota
Poutník


Tyto stránky si od 22.12.2002 již prohlédlo pocitadlo návštěvníků
Poslední aktualizace: 2009-06-25