Moje poezie

Stránky věnované výhradně vlastní tvorbě

Nebu? z kamene
 
Vše mě to stálo vypětí všech mých sil,
tak pohni sebou skálo,
prokaž mi službu lidstvím.
A já ti slibuji, že jednou vzpomeneš na tenhle čin,
potom věř, řekneš si, že za to ti to stálo.
 
Věř tomu kamene, nech tvrdostí svou pohnout,
ať jsi kvádr z žuly nebo z křemene, vzbuď v sobě cit.
Nech v sobě pevnost neprozřetele i neústupnosti padnout,
pak budu tě chválit, potom budu tě velebit a ctít,
tak vyslyš mé slovo plamenné a nenech jeden užitečný život zvadnout.
 
Nedupej na květinu která kvete, nech ji vyrůst,
občas se zlo i dobro plete, tak buď svým.
Slituj se nademnou kamene, můj světe,
který svou lidskostí mě podepřeš, nebo se umořím.
Věř, že dobrá lidská bytost se ve mně hněte.


Tyto stránky si od 22.12.2002 již prohlédlo pocitadlo návštěvníků
Poslední aktualizace: 2009-06-25