Moje poezie

Stránky věnované výhradně vlastní tvorbě

Lehké být.
 
Lehké být sám sebou
 
Bylo by lehké stát se tím,
kým chci být.
Stoupencem odboje pravdy,
skryté v anarchii poezie lehké.
Někde našel bych v sobě tichý klid
a unikl do něj,
větrem nadnesen na křídlech velrybích,
nad tělo země rosou vlhké, křehké.
V podstatách slov, která jsou zobrazena stíny,
četl bych odpovědi na otázky,
ukryté v odpovědích sytých splíny.
Jen okamžik,
shlížející do nicot hvězdných prachů,
spatřil bych život pomatených sluncí,
která zvučí
vševědoucí odpoutaný rým,
skrytý v nich.
A ten,
stává se předzvěstí všech mých krachů.


Tyto stránky si od 22.12.2002 již prohlédlo pocitadlo návštěvníků
Poslední aktualizace: 2009-06-25