Moje poezie

Stránky věnované výhradně vlastní tvorbě

Malovat - barvit slo
 
Baví mě malovat - barvit slova
baví mě plnit je zas a znova
obsahem
nechávám poutat se jejich rozsahem
abych dokázal se jich vzdát
to pak mohu vás nechat hodovat
na sobě samém
na své duši
 
Baví mě malovat - barvit slova
baví mě vypouštět zas a znova
splíny své a boly
- dokud je dusím
- dokud je nevypustím
ony svá sevření nepovolí
a tak
před vás tu rozprostírám stoly
s pokrmy stresů svých a depresí
vidličku s nožem na mě vemte si
a ukrojte sobě libý kus
- snad vás to neděsí
 
Mé srdce tajemné však
až jako zákusek nechte si
 
Baví mě milovat - barvit slova
baví mě pojit je zas a znova
baví mě myšlenek procesí
dnes básnictví přátelé
příliš se nenosí
a tak namísto opony
-
pouze zatáhnu závěsy


Tyto stránky si od 22.12.2002 již prohlédlo pocitadlo návštěvníků
Poslední aktualizace: 2009-06-25