Moje poezie

Stránky věnované výhradně vlastní tvorbě

Neznámá
 
V tom světě dávání a braní,
buď navždy mou hodinou blaha,
buď tak prudká jako řeka dravá,
staň se vzduchem, květem rajských zahrad,
země sluncem, rozluštěním záhad,
vrcholem světa dávání a braní.
 
Ukaž mi, jak s tebou chutná milování,
jsi mi neskutečně drahá,
od doby kam až moje paměť sahá,
navždy cílem buď mých nekonečných dohad,
rozpukem jara, dvou věčných duší soulad,
jak s tebou asi chutná milování.
 
Pojďme líbat se ve vzájemném propojení,
buď má vločka, která nikdy neroztává,
má slastná vášeň, voda v moři slaná,
záchvěv mých tužeb pláštěm noci skrytých,
trnová růže, i dotek spršky kapek zlatých,
budeme líbat se vzájemně propojeni.
 
Prožijme spolu rána vzešlá ze svítání,
buď má znovunalezená touha,
doba bez dechu tak strašně dlouhá,
zátoka vzdechů, za úplňku měsíční můj svět,
bludiště esencí, společné lásky čekající na rozkvět,
lež vedle mě, až ráno vzejde ze svítání.


Tyto stránky si od 22.12.2002 již prohlédlo pocitadlo návštěvníků
Poslední aktualizace: 2009-06-25